Google Translate:

Nyhet 31 maj 2019

Årsredovisning 2018

Kundfokus och omtanke om miljö och människor är gemensamma nämnare för alla oss som arbetar på Affärsverken. Vi har ISO-certifierat oss för att tydliggöra detta - både för miljön och för din skull. Från och med 2016 redovisar vi också ur ett hållbarhetsperspektiv.

Du hittar länkarna till våra hållbarhets- och årsredovisningar här nedanför:

Årsredovisning 2018

Hållbarhetsredovisning 2018