Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Google Translate:

Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Nyhet 01 april 2020

Affärsverken höjer beredskapen

Delar av Affärsverkens verksamhet är samhällskritiska funktioner. Affärsverken bedriver verksamheten som vanligt i så stor utsträckning som möjligt. För att minska smittspridning i samhället har vi vidtagit flera försiktighetsåtgärder. Vårt fokus är att kunna garantera våra leveranser av el, värme, stadsnät, avfallshantering och renhållning, även vid en större smittspridning av coronaviruset.

Bemanning
Vi har bemanningsplaner som säkrar vår bemanning så att vi kan fullfölja våra uppdrag i så stor utsträckning som möjligt. Vi följer de råd och riktlinjer som kommer från vår ägare och Folkhälsomyndigheten. Vi följer dagligen utvecklingen och har en löpande dialog med Karlskrona kommun, Region Blekinge, andra samhällsaktörer, samarbetspartners och våra kunder.

Besök på våra återvinningscentraler
Vi har våra återvinningscentraler öppna som vanligt. Personalen bär handskar och uppmanas hålla avstånd.

Studiebesök på Karlskrona kraftvärmeverk
Vi tar inte emot externa besök.

Hembesök
Vår personal gör hembesök som vanligt, men innan vi genomför hembesök genomförs riskanalys. Vi säkerställer att de vi besöker samt att vår egen personal är både friska och symptomfria. Inför hembesök kontaktar vi kunden och skyddar vår personal genom att hålla avstånd och använda handskar och handsprit. Om kunden är sjuk avbokas hembesöket om vårt besök måste ske inomhus.

Kontorspersonal
Personalen delas upp och arbetar delvis hemma, eller sprider ut sig i konferensrum för att minska risken för smitta. Vi tar inte emot externa besök om de inte är affärskritiska. Möten ska i så stor utsträckning som möjligt ske digitalt.

Receptionen
Receptionen på Norra Smedjegatan är stängd för besök från och med måndag 6 april 2020, men vi hjälper dig med ditt ärende via fönstret till höger om entrédörren. Använd gärna våra digitala tjänster i vår app och på webben. Du kan även kontakta oss via telefon 0455-783 75 eller e-post info@affarsverken.se.

Anstånd till företagare
Företag som drabbats av betalningssvårigheter kan ansöka om anstånd innan fakturan förfaller. Anstånd bedöms från fall till fall.

Vi har förkortat betalningstiden till våra leverantörer.

Skärgårdstrafiken
Bedrivs som vanligt. Städningen ombord har utökats och betalning sker i största möjliga mån utomhus eller på sådant sätt att beröring undviks. Personalen använder handskar.
Ombord på skärgårdspendlarna så har vi vidtagit försiktighetsåtgärder för att undvika smitta.