Google Translate:

Nyhet 29 januari 2024

Ny ersättning för nätnyttan

Nätnyttan är den ersättning som Affärsverken betalar till mikro- och småskaliga producenter som matar ut el i vårt nät. Från och med 1 mars kommer vi genomföra en prisjustering som innebär samma ersättning för både mikroproduktion och småskalig produktion. Den nya nivån blir 9,4 öre per kWh exklusive moms och kommer vara beroende av storleken på Affärsverkens kostnader för nätförluster och överföring från regionnätet.