Google Translate:

Nyhet 26 juni 2024

Nu förändrar vi prissättningen för elnätet

Från den 1 september kommer vi förändra prissättningen för vårt elnät. Orsaken är att vi behöver en prismodell som är anpassad efter kostnadsförändringar i regionnätsavgiften samt nätförluster - de kostnader som uppstår i överföringen av el mellan och inom elnät. Detta för att motverka ständiga prisjusteringar upp eller ner.

Kostnadsförändringarna skapar en situation där vi behöver parera för ökad eller minskad kostnad. I dagsläget varierar överföringsavgifterna kraftigt, vilket i sin tur påverkar vår prissättning mot slutkunden. Det har inneburit att vi behövt justera priserna oftare. Något som varken gynnar oss eller kunderna. Därför genomför vi nu denna förändring för att leverera en stabilare nätavgift över tid.

Så fungerar prissättningen

Elnätspriset består av en fast avgift, en rörlig avgift baserad på förbrukning samt en effektavgift (för kunder med en säkring över 63A).

Från den 1 september får den rörliga delen ett tillägg som är en procentsats av spotprisets medelvärde under månaden, vilket endast utgör en liten del av elnätskostnaden.

Den nya prismodellen medför ingen större kostnadsförändring då andra delar i avgiften har blivit balanserade för att motverka en höjning. Mindre variationer kan förekomma beroende på förbrukningsmönster och säkringsnivåer. Som kund behöver du inte göra några förändringar.

Elnätspriser