Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Google Translate:

Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

OMNIPOWER® elmätare

Bild på OMNIPOWER elmätare med siffror ett till fem

 1. Display: Visar i normalläge din förbrukade energi (kWh).
 2. Mätarnummer: Unikt nummer för att identifiera din mätare.
 3. Lysdioder: Den övre blinkar när mätaren är igång och el förbrukas (1000 impulser/kWh). Den undre lyser när mätaren är frånkopplad samt blinkar när mätaren är klar för tillkoppling.
 4. Funktionsknapp: Med tryckningar kan du här skifta information på displayen. Efter två minuter återgår den automatiskt till normalläge.

  1. Normalläge – Summerad elförbrukning (A+)
  2. Summerad elproduktion (A-)
  3. Reaktiv energi (R+)
  4. Reaktiv energi (R-)
  5. Datum och tid (TIME)
  6. Stäng av strömmen (DCON) (se separat instruktion nedan)
  7. Räkneverk elförbrukning, som kan nollställas vid tryck i tre sekunder. (TRIP)
  8. Aktuell effekt i kW (P+)
  9. Konfigurationsdisplay, endast för Affärsverken Elnät AB (CALL)
  10. Display test
 5. HAN-port för inkoppling av HAN-modul. Gränssnittet möjliggör för dig att direkt ta del av data som pushas ut från mätaren med tio sekunders intervall.

Stäng av strömmen

 1. Tryck på funktionsknappen tills den visar DCON uppe i högra hörnet.
 2. Håll knappen intryckt i cirka sex sekunder tills reläerna kopplas ifrån.
 3. Kontrollera att den undre lysdioden tänts.

Slå på strömmen

 1. Håll funktionsknappen intryckt i cirka sex sekunder (OBS, ej i DCON-läge).
 2. Kontrollera att den undre lysdioden slocknat. Om det förbrukas el bör den övre lysdioden börja blinka.