Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Google Translate:

Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Upptäck energitjuvar och minska utgifterna

Vilka energitjuvar som är de värsta i ditt hus går inte att se med blotta ögat. Med termografering ser du däremot precis var värmen läcker ut och var kalluften släpps in – och vet då var du kan spara mest pengar.

Värmekameran avslöjar energiläckage

Termografering utförs av Affärsverken med hjälp av en värmekamera. Den visar energifällor som annars är svåra att upptäcka – som luftläckage, köldbryggor och isolerbrister. Termografering och goda energiråd från oss ger dig ett försprång som husägare och tydliga svar på vad du kan spara mest på att åtgärda.

Som villaägare kan du välja mellan två tjänster:

 • Hembesök med termografering och tips kring energibesparande åtgärder kostar 1500 kronor.
 • Hembesök med termografering, tips kring energibesparande åtgärder och en skriftlig rapport med uppgifter från termograferingen kostar 3000 kronor.

Termografering utförs bäst när det är väldigt kallt ute. Därför erbjuder vi endast termografering i månaderna november till februari. Välkommen åter nästa säsong.

Renovera rätt och spara

Termografering visar vad som är mest lönsamt att renovera.

Det gäller att prioritera vid renovering och veta vad som är viktigast att åtgärda – även om du inte själv kan se det. Termografering visar bland annat var värmen släpps ut och var det drar som mest. På så vis får du svart på vitt på vilka åtgärder du ska satsa på för att minska utgifterna så mycket som möjligt.

För gammalt och nytt

Termografering bäddar för hållbart boende i både gamla och nya hus.

Ett kvitto på att villan håller måttet är viktigt, men ännu viktigare är det att veta exempelvis om nya fönster inte håller tätt eller om kallrasskydd behövs i det nybyggda huset. Oavsett villans ålder gör termografering att du lär känna den på ett sätt som bäddar för ett såväl ekonomiskt som klimatmässigt hållbart boende i många år framöver.

Tydlig bild och raka råd

Termografering gör det enkelt att se hur din villa egentligen mår.

Vanliga tecken på att huset har förbättringspotential är drag, ojämn inomhustemperatur och onödigt höga elräkningar. Termografering synliggör avvikelser på en tydlig bild som gör det lätt att förstå var problemen finns. Du får dessutom skräddarsydda råd kring ventilation, värme och energi – bra för både din plånbok och miljön.

”Hösten 2020 var Affärsverken hos oss. Vår förhoppning med besöket var att få tips och råd om hur vi kan sänka vår elförbrukning. Vi har nu bytt ett fönster i köket och känner stor skillnad på inomhusklimatet. Tanken på att byta fönstret fanns där tidigare och när vi såg bilderna under termograferingen blev det tydligt att vi hade tänkt rätt.”
— Helena Fransson och Kristian Zeberg Ericsson, villaägare på Hästö

Frågor och svar

  Vid termografering används en avancerad värmekamera som genom infrarött ljus läser av temperaturskillnader. Kameran tar bilder som visar värmeenergi som inte kan uppfattas av det mänskliga ögat. Bilderna gör det möjligt att analysera värme- och energirelaterade avvikelser och problem.

  Det beror på vilka energiförluster som upptäcks vid termograferingen och vilka åtgärder du väljer att vidta. Att sänka energiförbrukningen är en säker väg mot lägre elräkning, men också en insats för att minska ditt klimatavtryck.

  Villaägare som har en fastighet i Karlskrona kommun. Termograferingen utförs på bostadsbyggnaden.

  Det finns två alternativ. I bägge fallen genomförs termografering med värmekamera. Kunden deltar vid hembesöket och rekommenderas att anteckna under genomgången. Vid beställning av termografering med skriftlig rapport sammanställer Affärsverken en rapport efter besöket. Den innehåller bilder, mätpunkter samt kommentarer och skickas till kunden via e-post eller brev enligt överenskommelse.

  Fundera på om det är något ställe i huset som extra fokus ska läggas på och flytta gärna undan lösa föremål från detta ställe. Termograferingen genomförs från både in- och utsidan av huset.

  Ja. Vi rekommenderar att du för anteckningar under besöket och noterar de råd som ges gällande exempelvis energibesparande åtgärder. Besöket tar mellan 30 och 60 minuter.