Google Translate:

Morgondagens energisystem idag

Affärsverken Flex tittar närmare på energiomställningens möjligheter framöver.

Affärsverken Flex började som ett innovations- och utvecklingsprojekt. Syftet var att utforska vad som är möjligt att göra i nästa generations energisystem snarare än att försöka lösa utmaningarna i det befintliga. Det bygger på kunskap från energibranschen och inkluderar innovativa processer samt bygger tekniska lösningar som utmanar antaganden om vad som är en fungerande affärsmodell. Affärsverken Flex är en föregångare som löser de svåraste, men också mest värdefulla, utmaningarna vilket ger Affärsverken en stark position i arbetet med energiomställningen.

Målet är att skapa en plattform för produkter och tjänster som utvecklas allt eftersom behoven identifieras i det nya energisystemet. Plattformen ska stödja ambitionen att bygga en bättre och enklare vardag där vi skapar balans tillsammans.