Google Translate:

Nyhet 15 maj 2024

Undersöker framtidens elektriska skärgårdstrafik

Om kollektivtrafik flyttas från väg till hav skulle utsläppen minska och luftkvaliteten i städerna bli bättre. Nu ska Affärsverken tillsammans med BTH och andra aktörer utreda system för elektriska passagerarfärjor.

Transporter står för en större del av utsläpp av växthusgaser och påverkar luftkvaliteten i städer negativt. I Karlskrona finns ett utbyggt nät av skärgårdslinjer som skulle kunna bidra till minskade utsläpp.

Energimyndigheten har beviljat medel till Affärsverken för att, tillsammans med BTH och bland annat Cstrider och Actrify, utreda möjliga system för elektrisk och autonom skärgårdstrafik. Affärsverken har som mål att vara fossiloberoende till 2030 och genom projektet ökar möjligheterna att förverkliga en utökad elektrifiering.

- Det skulle medföra att vi bland annat bidrar till mer hållbara resmönster och minskad trängsel på våra trafikleder och på centrala Trossö. Att ta båten till jobbet är både smidigt och en upplevelse. Dessutom är transporter på vatten mer energieffektiva, säger Anna Claesson, affärsområdeschef Skärgårdstrafiken.

Långsiktigt mål

Att utveckla skärgårdstrafiken med alternativa framdrivningssätt är en utmaning för hela rederibranschen. Det kräver system som är ekonomiska, effektiva och säkra med hög komfort. I projektet kommer Affärsverken använda sin expertkunskap inom elnät, laddinfrastruktur och erfarenhet av att driva skärgårdstrafik i Karlskrona.

- Längre fram i projektet kommer vi att bidra till projektets kartläggning av befintlig elnätsinfrastruktur, men också se över möjligheterna för bäst nyttjande av energilager på både land och i båtarna. Vårt långsiktiga mål är att förverkliga en helt elektrifierad skärgårdstrafik, säger Tomas Wianto, produktchef Energi.