Google Translate:

Nyhet 05 juli 2023

Trygghetstjänster i Karlskronas stadsnät

Nu finns Trygghetstjänster i Karlskronas stadsnät, vilket är en ny kategori. Måndagen den 26 juni lanserades Sensorem som en valbar tjänsteleverantör.

Affärsverkens ambition är att kontinuerligt utöka tjänsteutbudet i Karlskronas stadsnät med nya tjänsteleverantörer inom alla kategorier för att möta efterfrågan från kunder och samarbetspartners.

Den nya tjänsteleverantören Sensorem tillhandahåller ett trygghetslarm i form av en klocka samt en medföljande app som skapar trygghet för både äldre och anhörig.

– Trygghetstjänster är viktigt för oss att kunna erbjuda ur ett samhällsperspektiv då det leder till ökade möjligheter att bo kvar där man vill och bidrar till en tryggare vardag för alla, säger Björn Sernhed, produktägare Kommunikationsoperatör på Affärsverken.

Affärsverken arbetar tillsammans med Karlskrona kommun i det pågående projektet Digitalt Först där vi säkerställer infrastruktur för trygghetstjänster. I dagsläget är Sensorem samt Alleato leverantörer till projektet.

Sensorem lanseras även i Ronneby, Karlshamn och Torsås, vars tjänsteportaler också driftas av Affärsverken. Du hittar tjänsten under rubriken Trygghetstjänster.