Google Translate:

Nyhet 14 juni 2023

Sänkt elnätsavgift 1 juli 2023

Affärsverken genomför en kraftig sänkning av elnätsavgifterna på grund av lägre elpriser och därmed minskade kostnader för nätförluster. På elmarknaden svänger det snabbt och de senaste kostnadsprognoserna visar betydligt lägre siffror än i vintras.

Genomsnittlig sänkning med 15 procent

Elnätsavgiften sänks i genomsnitt med 15 procent. För en lägenhet innebär det minskade kostnader med cirka 40 kronor i månaden. För en villa kan det röra sig om 150 till 350 kronor i månaden, beroende på hushållets förutsättningar.

Regionnätet styr utfallet

I samband med den tidigare avgiftsjusteringen meddelade Affärsverken att fler justeringar kunde bli aktuella under året, beroende på hur elmarknaden utvecklas.

– Förutsättningarna är fortsatt svåra att förutsäga, men när det finns möjlighet att sänka avgifterna så gör vi det, säger Martin Nilsson, produktägare Elnät på Affärsverken och fortsätter:

– Anledningen till att Affärsverken kan sänka avgiften är främst de lägre elpriser som väntas framöver, vilket påverkar kostnaden för nätförluster. Elpriset påverkar även hur regionnätet väljer att prissätta mot oss och nu har det aviserats en betydande sänkning av avgifterna som vi väljer att föra vidare till våra kunder.

En snabbt svängande marknad

Affärsverken fortsätter att bevaka utvecklingen på marknaden och följer förändringarna i prissättningen. Det är inte omöjligt att det kommer ytterligare sänkningar eller höjningar framöver, beroende av myndighetsbeslut, hur regionnätet agerar och inte minst elpriset.

För mer information, kontakta Martin Nilsson, produktägare Elnät, på 0708–78 30 53 eller e-post martin.nilsson@affarsverken.se.

Elnätsavgifter