Google Translate:

Pressrelease 02 oktober 2020

Affärsverken samarbetar med Kvinnojouren och utbildar medarbetarna i att hantera våld i nära relationer

Affärsverken inleder ett samarbete med Kvinnojouren Karlskrona och uppmanar andra företag att följa efter med liknande åtgärder mot relations- och hedersvåld. Samtliga medarbetare på Affärsverken kommer att genomgå en utbildning om våld i nära relationer och hedersvåld. Syftet är att öka kunskapen om problematiken och därigenom bli bättre på att upptäcka tidiga tecken och slå larm.

Kvinnojouren Karlskrona kommer bland annat att ge föreläsningar på plats hos Affärsverken som genom samarbetet även ansluter sig till kampanjen #jagser som handlar om att våga se, fråga och agera vid misstanke om våld i nära relationer.

– Att vara utsatt för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld medför stora konsekvenser för en persons hälsa och arbetsliv. Arbetsgivare har ett stort ansvar och det är viktigt att det finns beredskap, kunskap och ett gott förarbete när det gäller våld. Ökad kunskap är en förutsättning för att utsatthet för våld ska kunna upptäckas. Vi måste alla ta ställning om vi ska kunna stoppa mäns våld mot kvinnor. Vi hoppas att fler företag och organisationer följer Affärsverkens exempel med ett beslutsamt och framåtsträvande arbete för att öka jämställdheten, säger Ulrika Bodin, verksamhetsutvecklare på Kvinnojouren Karlskrona.

– Arbetet mot våld i nära relationer och hedersvåld handlar till stor del om mäns våld mot kvinnor. Därför är det en mycket viktig jämställdhetsfråga. Under pandemin har vi sett hur den sociala isoleringen har ökat och därmed också risken för våld i hemmet. Vi vill aktivt bidra till att förebygga och stoppa den utvecklingen, säger Daniel Åslund, HR-chef på Affärsverken.

Insatserna mot relations- och hedersvåld är en del av Affärsverkens jämställdhetsarbete som bygger på ett tydligt uppdrag från den politiska ledningen och ägaren Karlskrona kommun. Bolaget arbetar målmedvetet mot diskriminering av kvinnor på olika plan, bland annat genom aktiva åtgärder för lika lön för lika arbete.

– För oss är det viktigt att verka för inkludering och mångfald eftersom det utvecklar vår företagskultur och världen omkring oss, säger Daniel Åslund.

Utbildningen om våld i nära relationer och hedersvåld sker tillsammans med utbildningsföretaget Junglemap som har bidragit med plattform, struktur och stort engagemang i arbetet.


För mer information, kontakta:
Daniel Åslund, HR-chef Affärsverken
0455-783 40


Ulrika Bodin, verksamhetsutvecklare Kvinnojouren Karlskrona
073-821 88 03