Google Translate:

Nyhet 06 december 2023

Prishöjning av elnätsavgiften 1 januari 2024

Affärsverken justerar elnätsavgiften för att täcka höjda avgifter för abonnemang och överföring från regionnätet. Regionnätsägaren höjer priserna från den 1 januari 2024 med cirka 50 procent vilket innebär ökade kostnader för lokalnäten.

Rörlig överföringsavgift

Den stora osäkerheten på elmarknaden den senaste tiden gör att regionnätsägaren går över till en rörlig överföringsavgift som följer spotpriset.

– För oss som lokalnät kommer det att bli betydligt svårare att förutse våra kostnader, säger Martin Nilsson, produktägare elnät på Affärsverken. Vi behöver se över hur vi ska prissätta elnätet, annars kommer det innebära ännu fler prisjusteringar i framtiden.

En annan orsak till höjningen är övergången till ett mer flexibelt energisystem. Mer vind och solproduktion, energilagring och laddinfrastruktur ställer högre krav på elnätet.

Det smarta elnätet

Affärsverken har de senaste åren genomfört stora satsningar i elnätet. Ett exempel är Smart Grid. Smart Grid ger oss möjlighet att på ett mer detaljerat sätt hålla koll på flödet i nätet vilket skapar bättre balans mellan produktion och konsumtion. Systemet kan också larma och övervaka, för att tidigt kunna signalera, redan innan det hinner bli fel. Det gör att vi kan bibehålla vår höga leveranssäkerhet även med ett mer komplext elsystem.

– Genom att digitalisera och koppla upp elnätet så kan vi kommunicera med det på ett sätt som inte gått tidigare. Det gör energisystemet mer tillförlitligt och effektivt, samtidigt bidrar det till en mer hållbar miljö, säger Andreas Johansson, elnätschef på Affärsverken.

Affärsverken har kopplat alla nätstationer till fibernätet där olika mätvärden samlas in. Dessa kompletteras med data från kunder, överliggande nät, vädertjänst och liknande, vilket ger en bra överblick på vad som händer eller kommer att hända. Elnätet är helt enkelt bättre rustat för att hantera de nya flödena i elnätet.

Höjning med 13 procent

Höjningen från den 1 januari kommer att landa i genomsnitt på 13 procent. Generellt motsvarar höjningen 25 kronor i månaden för en lägenhet med 2 000 kWh förbrukning. För en villa med 10 000 kWh förbrukning hamnar höjningen på cirka 70 kronor i månaden. För en villa med 20 000 kWh förbrukning blir det cirka 105 kronor i månaden.

Elnätsavgifter

För mer information, kontakta Martin Nilsson, produktägare elnät, 0708–78 30 53 eller via e-post martin.nilsson@affarsverken.se