Google Translate:

Pressrelease 12 mars 2021

Vi bygger för framtiden – ny ledning till Nättraby ger fossilfri fjärrvärme till fler

Affärsverken fortsätter att bygga för framtiden och tar nu nästa steg för att förse Karlskrona med mer miljövänlig el och fjärrvärme. Bygget av en ny fjärrvärmeledning från Kraftvärmeverk Karlskrona gör att kunderna i Nättraby får värme som är producerad lokalt och fossilfritt med förnybart biobränsle. Samtidigt bidrar det till ökad förnybar elproduktion. Satsningen innebär också stora fördelar när Karlskrona expanderar.

– Det här är en satsning som är positiv för både kunderna i Nättraby och samhället i stort. Värme är en överskottsprodukt vid elproduktion. Ju fler som använder värme från vår anläggning i Mältan, desto mer helt hållbar el kan vi producera, säger Mikael Svensson, försäljningschef på Affärsverken.

Byggnationen av den nya fjärrvärmeledningen från Kraftvärmeverk Karlskrona till Nättraby inleds under 2021 och kommer att vara klar kring årsskiftet 2021/2022. Det är en strategisk satsning på infrastrukturen som går hand i hand med kommunens planer på ökad tillväxt och fler invånare.

– Nättraby är ett av de prioriterade områdena för nya bostäder. Anslutningen till fjärrvärmenätet gör det möjligt för många hushåll att få hållbar värmeförsörjning i framtiden, säger Mikael.

Eftersom ledningen främst kommer att förläggas på åkermark påverkas inte trafiken under byggperioden. När ledningen är klar ökar driftssäkerheten i nätet, och fjärrvärmen ersätter den pelletsdrivna närvärme som idag produceras i Nättraby.

– För befintliga kunder blir det ingen stor skillnad, mer än att den värme de använder är framställd av biobränsle från skog inom tre mil från Karlskrona. Det finns alltså stora miljöfördelar samtidigt som vi säkerställer långsiktigheten i leveranserna genom en ny ledning, säger Joakim Lindahl, värmechef på Affärsverken.

För mer information:

Joakim Lindahl, värmechef Affärsverken
0708-78 31 39, joakim.lindahl@affarsverken.se

Mikael Svensson, försäljningschef Affärsverken
0766-43 03 10, mikael.svensson@affarsverken.se

Anna Claesson, marknadschef Affärsverken
0708-78 30 50, anna.claesson@affarsverken.se