Google Translate:

Pressrelease 06 april 2019

Hundratals delägare i Karlskrona Solpark

Lagom till invigningen av Karlskrona Solpark har 106 delägare köpt 6 072 andelar i etapp ett och 136 delägare har köpt 5 197 andelar i etapp två. När hela området är utbyggt kommer det att vara Sveriges största andelsägda solpark.

Idag invigde Affärsverken den första etappen av Karlskrona Solpark på den annars obrukbara deponimarken i Vedeby. Först fick delägarna själva se sin miljövänliga elproduktion i drift. Därpå blev det visning och guidning för allmänheten. Det var också möjligt att bli delägare direkt på plats. Enligt Affärsverken krävs det endast 875 sålda andelar till för byggstart av etapp två.

– Intresset växer oavbrutet, säger Anna Hammartorp, projektledare för Karlskrona Solpark. Många vill göra ett klimatsmart val, bidra till en hållbar samhällsutveckling och samtidigt sänka sina energikostnader.

Flera företag har investerat
Karlskrona Solpark är andelsägd i sin helhet. Större företag och organisationer investerar som direktägare, medan småföretag och privatpersoner köper andelar genom den ekonomiska föreningen Solfördelarna i Karlskrona. Utöver de 239 andelsägarna har ett antal företag gått in som direktägare i etapp ett och två.

Viktigt vägval för framtiden
Solenergi i stor skala ger närproducerad el på ett ekonomiskt och hållbart sätt. Målet om en total effekt på 6 MW kommer Karlskrona Solpark att kraftfullt bidra till länsstyrelsens mål om att solenergi ska täcka 5% av elanvändningen i Blekinge 2030 – och till det nationella målet om 100% förnybar elproduktion 2040. Affärsverken är initiativtagare och projektägare och arrenderar marken av Karlskrona kommun. Swede Energy Power Solutions AB är totalentreprenör avseende solanläggningen.

Kontakt
För mer information kontakta Anna Hammartorp, projektledare för Karlskrona Solpark, på telefon 0733-87 68 33 eller via e-post till anna.hammartorp@affarsverken.se. Läs gärna mer på karlskronasolpark.se.