Google Translate:

Pressrelease 28 augusti 2020

Affärsverken byter ut elmätare hos 15 000 kunder

Affärsverken i Karlskrona kommer från hösten 2020 att byta ut de flesta elmätare som är anslutna till bolagets elnät. De nya mätarna registrerar energiflödet med högre frekvens och ger bra överblick över elanvändningen, för att kunden ska kunna spara energi.

- Mätarna registrerar energiflödet åt bägge håll. Det ger möjlighet för kunden att följa upp sin energiförbrukning och därmed spara pengar. Detta ger också bättre förutsättningar att installera solceller eller elbilsladdare, säger Martin Nilsson, produktägare elnät på Affärsverken.

Nya funktionskrav på mätutrustningen

En annan anledning till satsningen är att Energimarknadsinspektionen har ställt nya funktionskrav för mätsystem och mätutrustning. Något som Affärsverken, såväl som alla andra elnätsbolag, behöver förhålla sig till. Bytet skall vara klart innan den 1 januari 2025.

- Vi ser ingen anledning att vänta med bytet. Det är dags att ge våra elnätskunder smarta elmätare. Bytet påbörjas under hösten, det går snabbt och smidigt. Vi hoppas vara klara under 2023, säger Martin Nilsson.

Kostnadsfritt för hushållen

Bytet är kostnadsfritt för Affärsverkens elnätskunder och gäller elmätare med en mätarsäkring på 16–63 A (ampere), främst villa och lägenhetskunder. I regel sitter elmätaren utanför bostaden, men om mätaren är placerad inomhus behöver kunden vara hemma vid bytet. Ett mätarbyte beräknas bara ta 30 minuter och kräver ett kort strömavbrott. Kunden ska innan bytet se till att den befintliga elmätaren är lättåtkomlig och att känslig elektrisk utrustning är avstängd. Alla kunder kommer att få hem utförlig information från Affärsverken när det börjar närma sig bytet.

Vanliga frågor och svar

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Nilsson, produktägare elnät
0708-78 30 53
martin.nilsson@affarsverken.se