Google Translate:

Pressrelease 29 mars 2019

Efter flera framgångsrika år lämnar nu Tomas Eriksson sin VD-post på Affärsverken

Tomas Eriksson har idag den 29:e mars sagt upp sig som koncernchef och VD för Affärsverken AB. Tomas kommer succesivt att trappa ner sitt engagemang för att efter sommaren gå i pension. Tomas kommer att fortsätta att vara aktiv i några uppdrag inom näringslivet.

Affärsverken har under de senaste fem åren utvecklats som företag, efter det att man satsat och genomfört två utvecklingsstrategiska planer för företaget vad gäller affärsmässighet och organisationsutveckling, samt att man låg rätt i tiden med att påbörja företagets digitalisering. Målmedvetenheten och handlingskraften kring företagets utveckling har lett till att både resultatet och lönsamheten inom företaget har ökat.

Företaget står idag på en helt ny plattform, där man är rustade för framtidens snabbhet och kundernas förväntningar på ett mycket bra sätt, säger styrelseordförande Christer Sandström. Styrelsen kommer nu att påbörja rekryteringen av en ny VD och efterträdare.

För vidare information går det bra att höra av dig till:

Christer Sandström på mobilnummer: +46 733 359060
Tomas Eriksson på mobilnummer: +46 733 314855