Google Translate:

Pressrelease 28 juni 2019

Affärsverken har ny VD

Det är med stor glädje som en helt enig styrelse igår fattat beslutet om att tillsätta Anna Wallin som ny VD att leda Affärsverken in i framtiden. Rekryteringsprocessen har varit omfattande med många sökanden, och har pågått under april, maj och juni. Vår nya VD, Anna Wallin, har jobbat som Marknads- och försäljningschef på Affärsverken i 14 år. De senaste två åren har Anna Wallin även varit vice VD. Hon har en god kännedom om företagets verksamhet och utmaningar.

/Rikard Jönsson, Styrelseordförande Affärsverken

För frågor, kontakta

Rikard Jönsson, Styrelseordförande
rikard.jonsson@karlskrona.se
0709-30 98 62

Anna Wallin, VD
anna.wallin@affarsverken.se
0708-78 30 89