Google Translate:

Nyhet 04 juni 2020

Angående upphandling av räkfrossa

Under den senaste veckan har det skrivits en del om Affärsverkens upphandling av räkfrossor i skärgårdstrafiken. Konkurrensverket har kontaktat oss efter ett tips och vill ha en redogörelse hur vi har genomfört upphandlingen. Affärsverkens bedömning är att upphandlingen har gått rätt till. Upphandlingen har genomförts som en koncessionsupphandling, vilket innebär att leverantören utför räkfrossan i egen regi med egen personal och serveringsutrustning, i Affärsverkens lokaler, i detta fall i samband med båtcharter. Koncessionsupphandling användes eftersom vi inte kan garantera några intäkter. Den ersättning som leverantören får betalas direkt av kunden. Upphandlingen är utförd med hänvisning till lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner, LUK. Beloppsgränsen för denna typ av direktupphandling är 2,7 mkr.