Google Translate:

Nyhet 31 oktober 2019

Kundundersökning

Vi genomför just nu en kundundersökning riktad till 8000 slumpmässigt utvalda privatkunder i Karlskrona kommun. Frågorna i undersökningen handlar om vårt kundbrev Nära samt funktionerna när du som kund är inloggad på www.affarsverken.se. Undersökningen pågår fram till 15 november.

 

Har du frågor?

Kontakta oss