Google Translate:

Nyhet 23 augusti 2022

Höjd ersättning för egenproducerad el

Första september höjs nätnyttoersättningen för småskalig elproduktion från 2 öre per kWh till 5 öre per kWh. Det vill säga den ersättning som kunden får från elnätsägaren för den el som produceras. Exempel på kunder som påverkas kan vara bostadsrättsföreningar eller företag som har en större solproduktionsanläggning samt Karlskrona Solpark, vars andelsägare får lite mer att dela på. Ersättningen för mikroproduktion ligger fortsatt kvar på 10 öre, vilket är bland de högsta i landet.