Google Translate:

Pressrelease 12 januari 2021

Slutfasen inledd i fiberutbyggnaden

Affärsverken går nu in i slutfasen i utbyggnaden av fibernätet till samtliga fastigheter i kommunen. Under 2021 och eventuellt en bit in på 2022 kommer de sista hushållen i områden utanför tätorter och byar samt i skärgården att få tillgång till höghastighetsinternet, vilket underlättar arbete hemifrån och en levande landsbygd.

– Karlskrona kommun är lite av en pionjär när det gäller att täcka in hela kommunen med sitt stadsnät. Oavsett var du bor ska du ha tillgång till snabbt internet och full digital access, säger Janne Lindqvist affärsområdeschef för kommunikation på Affärsverken.

Utbyggnaden är en del av för Affärsverkens samhällsansvar och ambition att delta i arbetet med att göra Karlskrona till en mer attraktiv plats att leva och verka på. Satsningen innebär även en avsevärd förstärkning av sysselsättningen i kommunen.

– Just nu är det 75–100 personer i 40 arbetslag som arbetar med grävning, schaktning och anläggning. Det är ett enormt arbete som sker med hög intensitet, säger Janne Lindqvist.

Den pågående och sista etappen av fiberutbyggnaden omfattar totalt 75 mil fiberschakt. Till det kommer den kabel som ska läggas på havsbotten för att ansluta öarna i skärgården till stadsnätet.

– Resultatet blir att du kan sitta på en skärgårdsö med samma hastighet på bredbandet som i centrala Karlskrona. Det skapar fantastiska möjligheter och kopplar samman landsbygden med staden och övriga världen, säger Janne Lindqvist.

För mer information, kontakta:
Janne Lindqvist, affärsområdeschef kommunikation
0708-78 33 53

Anna Claesson, marknadschef
0708-78 30 50