Google Translate:

Nyhet 25 april 2022

Bra sortering blir bättre

På Mältans återvinningscentral påbörjas nu ett arbete med att förbättra möjligheterna att sortera och återvinna.

Återvinningscentralen på Mältan kommer att förändras. Först ut blir ett 500 kvadratmeter stort tält som kommer användas för återbruk.

– Vi kommer inte bygga om själva centralen. Det nya tältet blir den största skillnaden. Där kommer privatpersoner ha möjlighet att lämna saker som kan återbrukas. Exempelvis byggmaterial eller annat från hushållet som någon kan ha användning av. Men vi vill inte tjäna pengar på ett second hand-sortiment. Målet är att få in ett ännu mer cirkulärt tänk och ge saker ett fortsatt liv, säger Robert Malmgren, Produktägare Cirkulär på Affärsverken som berättar vidare att det även tillkommer nya fraktioner:

– Vi utökar möjligheten att sortera mera och förbereder oss för de lagkrav som kommer införas framöver. Exempelvis ska vi sortera textil för sig och hård plast som pulkor och trädgårdsmöbler för sig, istället för att slänga det i brännbart som tidigare. Lastpallar är en annat exempel. De ska inte slängas i träcontainern eftersom det finns ett fungerande retursystem för dem.

Ny skyltning

Nästa stora skillnad på återvinningscentralen blir ett nytt skyltsystem.

– Det är en nordisk standard som införs på många orter i Sverige just nu. Målet är att göra sorteringen tydligare när du kommer till oss. Från att tidigare ha varit enbart textbaserad blir det även bilder och färgkoder som gör det lätt att göra rätt.

Arbetet på återvinningscentralen kommer ske successivt under året, men kommer inte påverka möjligheten för privatpersoner att sortera sitt avfall.

– Rent visuellt blir det en skillnad annars ska det bara snurra på, avslutar Robert Malmgren.

 

Profilfoto på Robert Malmgren, Produktägare Cirkulär på Affärsverken"Målet är att få in ett ännu mer cirkulärt tänk och ge saker ett fortsatt liv."
Robert Malmgren, Produktägare Cirkulär

 

Se vår filmserie om Mältans utveckling på Youtube