Google Translate:

Nyhet 25 mars 2021

Affärsverkens el- och värmeproduktion är fossilfri

Affärsverken använder inget fossilt bränsle för att producera el och värme till Karlskronaborna. ”Genom detta bidrar vi på sikt till ett minskat utsläpp av växthusgaser”, säger Tove Juhl Andersen, miljöstrateg på Affärsverken.

Affärsverkens mål var att ha en fossilfri el- och värmeproduktion från år 2020 och förra året blev precis enligt plan det första med noll fossila utsläpp. För att lyckas med detta har den fossila eldningsoljan eliminerats. Istället gör bioolja jobbet som startbränsle och stöttar systemet vid låga temperaturer.

– Det krävdes ett ihärdigt arbete och stora resurser, framförallt under 2019 då vi främst förberedde omställningen. Bioolja är både dyrare och mindre tillgängligt än fossil olja, men med tanke på fossila bränslens negativa påverkan på klimatet var övergången ett lika viktigt som självklart steg för Affärsverken, säger Joakim Lindahl, värmechef på Affärsverken.

På Kraftvärmeverk Karlskrona produceras fjärrvärme av restprodukter från skogarna omkring oss och samtidigt skapas också grön el. Även våra andra värmeanläggningar eldas sedan flera år med biomassa i form av träpellets och träflis, och likväl behövs bioolja till reservpannor. Så länge den oljan var av det fossila slaget blev det varje år en viss andel fossila koldioxidutsläpp från anläggningarna. De har förvisso varit låga de senaste åren, men när all fossil olja hade ersatts med bioolja var siffran nere på noll – och där ska den förbli.

– Alla klimatmål, såväl nationellt som internationellt, handlar om att minska mängden fossila koldioxidutsläpp. Genom att inte ha några fossila koldioxidutsläpp i vår produktion av el och värme bidrar vi på sikt till en minskad klimatpåverkan, säger miljöstrateg Tove Juhl Andersen.

Utsläppen är numera enbart biogen koldioxid, som inte förstärker växthuseffekten. Joakim Lindahl gläds åt såväl detta som att se hur fler kunder engagerar sig och väljer fossilfria alternativ när möjligheten finns.

– Kunderna blir allt mer medvetna och i framtiden kommer fossilfritt att vara en hygienfaktor, säger Joakim Lindahl.