Google Translate:

Nyhet 27 oktober 2022

Nya priser fjärrvärme

Affärsverken inför en prishöjning på 3 procent för våra fjärrvärmekunder från den 1 januari 2023. Det är en blygsam höjning jämfört med många andra svenska leverantörer med tanke på ökade bränslepriser och inflation. Tack vare lokala råvaror och effektiva processer kan vi fortsätta vara en stabil och prisvärd aktör på energimarknaden.

Fjärrvärmepriser