Google Translate:

Nyhet 10 juli 2023

Ny fördelningsstation i Vedeby

Affärsverken investerar i en ny fördelningsstation för att möta energiomställningens utmaningar. Ett allt mer elektrifierat samhälle kommer skapa nya vanor, ökad förbrukning och behov av fler energikällor.

Idag jobbas det hårt på alla fronter för att ställa om det svenska energisystemet – bland annat för att möta efterfrågan på förnybar, fossilfri el. Det pratas om balanstjänster, mikroproduktion och batterier, vilket är komponenter som måste kunna samarbeta i nätet på de tider då det är mest gynnsamt.

Nu bygger Affärsverken en ny fördelningsstation i Vedeby för att kunna möta en ökad förbrukning och kunna balansera förbrukning och produktion i elnätet. En fördelningsstation fungerar som en knutpunkt i elnätet. Via den kan man styra och övervaka elnätet samt göra omkopplingar och bortkopplingar vid driftstörningar.

– Med den nya fördelningsstationen binder vi samman Trossö, Annebo, Lyckeby och Backabo vilket möjliggör flera olika driftalternativ till exempel kan vi koppla ihop områden som inte brukar vara kopplade för att nå balans, säger Andreas Johansson, Ställföreträdande Elnätschef på Affärsverken och fortsätter:

– Vi försöker alltid hitta lösningar för att kunna driva elnätet så effektivt som möjligt.

Arbetet beräknas börja med etablering och markarbete under augusti. Själva byggnaden väntas stå färdig till årsskiftet.

För mer information, kontakta

Andreas Johansson, Ställföreträdande Elnätschef, 0708-78 33 49, andreas.johansson@affarsverken.se