Google Translate:

Nyhet 09 december 2022

Håll i och håll ut – hårda vintermånader kommer

Kallare väder och underhåll av svenska kärnkraftsreaktorer påverkar elpriserna under vintern. Därför är det extra viktigt för dig som konsument att fundera över hur du förbrukar din el.

Affärsverken vill åter uppmärksamma om att läget i elsystemet är ansträngt. Marknaden förväntar sig att snittpriset för el i december kan hamna kring 3,50 kronor per kWh i södra Sverige. För perioden januari till mars 2023 är prognosen cirka 4,25 kronor per kWh i genomsnitt där det faktiska utfallet är starkt väderberoende. Mildväder kan betyda lägre priser, men kallt och vindfattigt väder kan också innebära att enskilda månader hamnar ännu högre.

Flera orsaker

Orsakerna bakom prisökningarna är flera. Ett par av landets kärnkraftsreaktorer dras med problem som kräver reparationer. Väderprognoserna visar på en kall och vindfattig första halva av december, vilket medför risk för mycket höga priser, i synnerhet om väderläget består under de nio dagar som kärnreaktorn i Oskarshamn planeras vara frånkopplad.

Svenska Kraftnät har sagt att man sannolikt kommer behöva aktivera effektreserven, bestående av 662 MW från oljeeldade Karlshamnsverket under december.

Spara när det är möjligt

Den ovanliga situationen innebär att du som har en rörlig del i ditt elavtal riskerar att få fakturor under januari till mars 2023 som är två till tre gånger högre än för samma period året innan. Risken finns också att priserna förblir ovanligt höga under en stor del av nästa år.

Engångsstödet från regeringen, som väntas under februari, kommer för en exempelkund med en årsförbrukning på 20 000 kWh hamna på cirka 15 800 kronor. Stödet kommer hjälpa, men sannolikt inte täcka den ökade kostnaden för elförbrukningen i vinter.

Som elkonsument är det därför viktigt att tänka på hur du använder elen och att spara när det är möjligt – både för att avlasta elsystemet och för att påverka din elkostnad. Om du har en rörlig del i ditt elavtal kan du även styra förbrukningen över dygnet när elen har som lägst pris.


Grafen visar utfall och prognos från 5 december 2022 och avser rörligt elpris exklusive avgifter och påslag.

Rörligt elpris SE4, utfall och prognos
Månad Utfall kronor per kWh Prognos kronor per kWh
januari 2022 1,09  
februari 2022 0,84  
mars 2022 1,55  
april 2022 1,14  
maj 2022 1,39  
juni 2022 1,80  
juli 2022 1,23  
augusti 2022 3,05  
september 2022 2,42  
oktober 2022 0,81  
november 2022 1,35 1,35
december 2022   3,51
januari 2023   4,51
februari 2023   4,35
mars 2023   3,86
april 2023   3,98
maj 2023   3,80
juni 2023   3,32
juli 2023   3,10
augusti 2023   2,64
september 2023   2,59
oktober 2023   2,84
november 2023   3,17
december 2023   3,42

Tabellen visar utfall och prognos från 5 december 2022 och avser rörligt elpris exklusive avgifter och påslag.