Google Translate:

Nyhet 26 oktober 2022

Grön värme och el från Gullberna

Affärsverkens värmeverk på Gullberna Park är en av Karlskronas fjärrvärmeanläggningar. Inom kort kommer den även att kunna producera miljövänlig el.

Förra året fattade Affärsverken beslut om att köpa in ett så kallat ORC-system (Organic Rankine Cycle) till värmeverket på Gullberna för att kunna producera både värme och el.

– Det är en turbin som sätts i rörelse av trycket från het gas. Den driver i sin tur en generator som producerar elektricitet. Gasen kyls sedan ner i en kondensor varpå värmen överförs till fjärrvärmenätet, berättar Björn Karlsson, Driftsamordnare Energi.

Tekniken gör värmeverket på Gullberna till en kraftvärmeproducent som bidrar till ett grönare och mer väderoberoende energisystem. Pannan eldas med flis från skogarna omkring Karlskrona och avger rena rökgaser.

– Den här sortens lösning passar perfekt för mindre värmeverk, vilket det finns många av i Sverige. De kanske inte genererar så mycket el ut på näten, men gör att anläggningarna kan bli självförsörjande vilket också är syftet med satsningen på Gullberna, säger Björn Karlsson och fortsätter:

– Vi kommer få minst 320 kW lokalproducerad och miljövänlig el där vi sannolikt kan skicka ut en del el till kunderna under rätt förutsättningar, vilket är mycket positivt. All installerad effekt är bra, liten som stor.

Tanken är att ORC-systemet ska vara i drift innan årsskiftet.

– Tekniken är på plats och just nu installeras alla rör. I nästa steg ska allt kopplas in och sedan besiktas innan vi trycker på startknappen. Vi har en bit kvar, men merparten av jobbet är gjort, säger Björn Karlsson.