Google Translate:

Nyhet 30 oktober 2023

Nya priser fjärrvärme

Fjärrvärmen är den enskilt största miljösatsningen som gjorts i Karlskrona och är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige.  En av fjärrvärmens stora fördelar är att det är tryggt och enkelt och att den tar tillvara på resurser som annars skulle gå förlorade.

Under lång tid har fjärrvärmepriset legat på en stabil prisnivå. Kriget i Ukraina, en svag svensk krona och en vikande konjunktur har resulterat i sämre tillgång till biobränsle i nuläget, samt en förändrad prisnivå inför värmesäsongen 2023 och 2024. Med anledning av de ökade marknadspriserna på bränsle kommer Affärsverken att höja fjärrvärmepriset med 22 procent, vilket i genomsnitt motsvarar ca 17 öre per kWh plus moms. 

– Många marknadsfaktorer pekar dessvärre åt fel håll, säger fjärrvärmechef Joakim Lindahl. Vi ser prishöjningar på biobränsle på över 70 procent, och det drabbar oss fjärrvärmeleverantörer som eldar med hundra procents biobränsle.

Alla blir påverkade av högt pris på biobränsle

Kriget i Ukraina har satt stopp för all import av biobränsle från Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Det påverkar hela energibranschen och gör att priserna skjuter i höjden. En svag svensk valuta främjar export av biobränsle snarare än import och den kärva ekonomin innebär minskat byggande. Det gör i sin tur att skogsavverkning och sågverksaktivitet minskar, vilket begränsar tillgången på bark, flis och spån.

Varken Affärsverken, som främst eldar med lokala flis och trärester, eller andra producenter kan undgå den negativa dominoeffekten.

Drygar ut kostnaderna med gammalt bränsle 

Affärsverken har varit förutseende och lagrat bränsle som blivit över från tidigare säsonger:       

– Vi har ett lager med gammalt bränsle och ett reservlager som vi klarar oss på ett par månader, så vi behöver inte höja priset förrän till årsskiftet. Vi har en god relation till våra leverantörer och har kunnat säkrat upp bränsle för hela den kommande vintern, om än till en hög kostnad, säger Joakim Lindahl.

Höjningen beror enbart på bränslepriset

Historiskt har fjärrvärmepriset höjts med någon knapp procent per år under det senaste decenniet, vilket kan göra att denna höjning känns drastisk. Höjningens storlek beror på att Affärsverkens bränslekostnader för fjärrvärme- och elproduktion ökar från 72 till 124 miljoner kronor 2024.

– Det är viktigt att veta att höjningen till årsskiftet enbart beror på de höga bränslepriserna och ingenting annat, fortsätter Joakim Lindahl. Vi aktörer inom fjärrvärme vill ha en trygg och stabil prisnivå. Det är svårt att sia om framtiden, men vi hoppas att pristoppen ska vara nådd.

Priset efter höjningen hamnar på medelnivå om man jämförpriset på fjärrvärme runt om i landet. Affärsverkens kunder kommer att betala i snitt 92 öre plus moms per kWh. För ett villahushåll med genomsnittlig användning av fjärrvärme blir det omkring 275 kronor mer i månaden.

Fossilfri värmeproduktion

All fjärrvärme från Affärsverken är 100 procent fossilfri. Värmeverken använder främst sekundära biobränslen från skogarna i Karlskronas närområde samt en del återvunnen värme och bioolja.

 

Fjärrvärmepriser