Google Translate:

Nyhet 23 januari 2024

Affärsverken syns på Elens dag

För att nå klimatmålen till 2045 behöver Sverige elektrifieras. Det kommer troligtvis att fördubbla elbehovet, vilket innebär att vi behöver bli många fler som jobbar i energibranschen. Idag den 23 januari är det Elens dag. Vi uppmärksammar dagen genom en film där några av våra medarbetare fick ge sin syn på energibranschen.

Att jobba i energibranschen | YouTube (youtube.com)