Google Translate:

NyhetPressrelease 05 juni 2019

Affärsverken skapar världens snabbaste stadsnät

Nätverk med hög hastighet och god tillgänglighet är någonting som både hushåll och företag förväntar sig i dagens uppkopplade samhälle. Tjänsterna på internet blir allt mer avancerade och exempelvis streamingtjänster kräver hög bandbredd för att de ska fungera optimalt. Eftersom behovet av bredband med hög kapacitet ständigt ökar, måste stadsnäten nu uppgradera sina nät.

För att möta efterfrågan har vi på Affärsverken därför påbörjat ett arbete med att byta ut vårt befintliga core- och distributionsnät mot ett nytt nät baserat på 100GE. Det nya core-nätet binder samman Karlskrona, Ronneby och Karlshamns stadsnät och ökar kapaciteten med upp till 10 gånger.
För att kunderna i nätet ska kunna utnyttja hastigheterna fullt ut så kommer också ett arbete göras för att byta ut den befintliga accessutrustningen.

Affärsverken är del i ett pilotprojekt tillsammans med teknikföretaget Waystream som innebär att vi under året kommer att kunna erbjuda en hastighet av 10GE till slutkunder.

- I och med detta kommer Affärsverken att bli först i Sverige med att kunna erbjuda detta i det öppna stadsnätet och vi siktar på att bli världens snabbaste stadsnät säger Johan Ullström, säkerhetsansvarig tekniker på Affärsverken. Vi hoppas att vi kan få med oss en eller flera tjänsteleverantörer tidigt i projektet så att vi snabbt kan nå ut till slutkunder med erbjudandet, avslutar Johan Ullström.

För mer information kontakta

Jan Lindqvist, Affärsområdeschef Kommunikation
jan.lindqvist@affarsverken.se
0455-30 54 91

Läs mer på Waystream webbplats