Google Translate:

Pressrelease 16 maj 2018

Affärsverken del i ett nordiskt partnerskap

En ny marknadsaktör på den nordiska kraftmarknaden! 
De tre mellanstora elhandelsföretagen Affärsverken Energi, Midtjysk Elhandel (Danmark) och NTE Marked (Norge) , var och en aktiv i sina nationella marknader, har bildat ett partnerskap under det gemensamma namnet Sharing Power.

Sharing Power är ett affärskoncept som ger större företag i Skandinavien en möjlighet att få en enkel och ändamålsenlig leverans av el i alla tre länderna, med stark närvaro och servicegrad.

”Vi hade alla tre fått förfrågningar från kunder om vi kunde leverera över gränserna i Skandinavien”, säger Anders Karmehed, Sverigechef på Affärsverken Energi AB.

”Fram tills nu har det här varit otroligt komplicerat för kunderna. De olika nationella marknaderna har många olikheter. Nu har vi hittat lösningen för kundernas behov och dessutom till låg kostnad och ett minimum av administration. Det är med stor stolthet vi konstaterar att vi är en av få leverantörer som klarar att hantera ett samlat Nordiskt kontrakt. Det har talats om en Nordisk Slutkundsmarknad i 15 år, men det har tagit för lång tid. Nu skapar vi det på egen hand!”

Midtjysk Elhandel, NTE and Affärsverken har alla sitt ursprung som lokala energiföretag, där de i åratal byggt upp expertis relaterat till energi med fokus på högt värde för sina kunder.

”När du går in i ett partnerskap av den här digniteten är det viktigt att ha en ömsesidig förståelse om marknaden och våra verksamheter”, förklarar Tomas Eriksson, VD på Affärsverken AB.

”Vi har liknande värdegrund och historia, liksom en samsyn på de utmaningar vi står inför när vi utvecklar affären för att fortsätta vara en viktig partner för våra kunder i en föränderlig omvärld.”

Med det nya samarbetet siktar de tre företagen på en starkare marknadsposition hos befintliga kunder och en volymtillväxt med nya kunder.

"Konceptnamnet ”Sharing Power” signalerar gemensamma aktiviteter och lösningar. Nu kan vi både agera lokalt och vara nära vår traditionella marknad, samtidigt som vi blir en viktig aktör på den nordiska marknaden”, fortsätter Anna Wallin, Marknadschef på Affärsverken AB. ”På många sätt är vi lika, men vi har haft olika fokus när vi utvecklar nya strategier och produkter. Tillsammans har vi en enorm bredd och styrka som våra kunder kommer ha nytta av.”

 

Kontakt

Anders Karmehed, Sverigechef 
+46 (0)708-78 30 50 
anders.karmehed@affarsverken.se

Anna Wallin, Marknadschef / Vice VD 
+46 (0)708-78 30 89
anna.wallin@affarsverken.se

Tomas Eriksson, VD/CEO 
+46 (0)733-31 48 55 
tomas.eriksson@affarsverken.se

 

För mer information

www.sharing-power.se