Google Translate:

Smart city center

En förutsättning för den smarta och hållbara staden.

Internet of Things

Den uppkopplade staden

Idag är allt mer av vår infrastruktur och våra samhällskritiska funktioner uppkopplade. Insamlad data kan används för att skapa ett tryggare och mer hållbart samhälle. Genom att analysera data kan vi förutse och agera på störningar i ett tidigt skede.

Vi har valt att bygga upp Smart City Center för att möta framtidens utmaningar och möjligheter, för närvarande går data från vårt el- och stadsnät till centret. Fler pilotprojekt är på gång där IoT-sensorer används för att avläsa olika typer av information. Exempelvis genomförs för närvarande tester där vi övervakar infrastruktur så som el och fiberskåp för att snabbt kunna agera på störningar. Genom att analysera trender och data kan man förutse problemen innan de uppkommer.

I dagsläget övervakar vi våra egna sensorer samt el- och fibernät, men i förlängningen kommer vi kunna erbjuda centret till andra aktörer med liknande behov.

Internet of Things

IoT-projekt

  • Övervakning av 100 elskåp för att direkt detektera strömavbrott och störningar i nätet.
  • Mätning av vattentemperatur vid flera badplatser samt vattennivå under broar.
  • Mätning av luftkvalité i kontorsmiljöer, genomförs i samarbete med bland andra Karlskronahem.
  • Övervakning av Skärgårdstrafikens båtar för att detektera läckage och temperaturförändringar.
  • Ett 90-tal deponikärl kopplas upp på Trossö för att mäta fyllnadsgrad så att vi inte kör onödiga tömningsrundor.
  • Välfärdsteknikprojekt genomförs i samband med Karlskrona kommun där vi digitaliserar ett antal lägenheter för att skapa trygghet genom uppkopplad teknik.
  • Temperaturövervakning av gångbanor, tillsammans med Karlskrona kommun för att övervaka temperatur och larma vid behov av halkbekämpning.