Google Translate:

Vi har många spännande projekt på gång!

Just nu pågår det flera projekt inom IoT på Affärsverken.

Internet of Things

IoT-projekt

  • Övervakning av 100 elskåp för att direkt detektera strömavbrott och störningar i nätet.
  • Mätning av vattentemperatur vid flera badplatser samt vattennivå under broar.
  • Mätning av luftkvalité i kontorsmiljöer, genomförs i samarbete med bland andra Karlskronahem.
  • Övervakning av Skärgårdstrafikens båtar för att detektera läckage och temperaturförändringar.
  • Ett 90-tal deponikärl kopplas upp på Trossö för att mäta fyllnadsgrad så att vi inte kör onödiga tömningsrundor.
  • Välfärdsteknikprojekt genomförs i samband med Karlskrona kommun där vi digitaliserar ett antal lägenheter för att skapa trygghet genom uppkopplad teknik.
  • Temperaturövervakning av gångbanor, tillsammans med Karlskrona kommun för att övervaka temperatur och larma vid behov av halkbekämpning.