Google Translate:

Utfall och prognos

Publicerad oktober 2023

Hos oss får du bara el som kommer från 100 procent förnybara energikällor som sol, vind, vatten och biobränsle – helt utan CO2-utsläpp eller kärnbränsleavfall.

Elmarknaden sommaren 2023

Högtrycksbetonat väder under framför allt första halvan av juni, innebar för månaden lägre vindkraftsproduktion och minskade tillrinningar för vattenkraften. Detta sammanföll med stigande priser på gas, kol och utsläppsrätter vilket allt sammantaget bidrog till stigande spot- och terminspriser för nordisk el. Därefter har väderbilden varit mer normaliserad och periodvis lågtrycksbetonad. Stormen Hans gav, förutom rekordlåga spotpriser under augustis första hälft, ett rejält tillskott till de nordiska vattenmagasinen. Bränslepriserna har haft en sidledes till svagt fallande utveckling där sämre tillgång, underhållsarbeten av infrastruktur och ett starkt oljepris hållit priserna uppe. Under oktobers inledning har geopolitisk oro och skiftande väderbild skruvat upp riskpremien något inför kommande vinter och därmed även fått terminspriserna att stiga något.

Hur har portföljens utfall varit i sommar?

Affärsverkens elhandlare har under sommaren fortsatt haft som strategi att prioritera prissäkringar i närtid och därmed till stor del avvaktat med köp längre fram i tiden. Detta har varit ett vinnande koncept i en fallande marknad och vi kan se sjunkande prisutfall för portföljens kunder.

Hur ser framtida prognos ut?

Säsongsprognosen indikerar blött och milt väder under oktober-december månad. Vi ser dock en lite torrare och kallare avslutning på oktober framför oss. Vattentillgången är i balans i Norden och vi bör trots en torr avslutning av oktober fortfarande ha ett överskott med oss in i vinter. Med bra förutsättningar för vattenkraften, välfyllda europeiska gas- och kollager, samt en fortsatt låg efterfrågan på energi ser utsikterna inför kommande vinter betydligt bättre ut än det gjorde förra året.

Ett portföljavtal ska utvärderas över lång tid. Enstaka månader/perioder utfaller portföljpriserna högre än de helt rörliga priserna som till stor del är väderberoende. Över tid har alla Affärsverkens förvaltade portföljer haft utfall en bra bit under genomsnittet för de rörliga priserna.

Priser i ovan graf är inklusive moms och avser elområde 4.