Google Translate:

Regeringens elpriskompensation

Elpriskompensationen till hushåll som drabbats av höga elpriser under perioden december 2021 till och med mars 2022.

Så här kommer utbetalningen att gå till

Elpriskompensationen kommer att betalas ut som kredit på din faktura under en eller flera månader till dess att vi har utbetalat det belopp som du är berättigad till. Läs mer i våra frågor och svar nedan.

Du kan läsa mer om elpriskompensationen på Regeringens webbplats.

Frågor och svar

  För Affärsverkens kunder dras elpriskompensationen från en eller flera fakturor. Om den första fakturan inte räcker för att täcka hela beloppet kommer det stå ett minus belopp på fakturan och detta belopp dras från efterföljande fakturor tills hela ersättningen erhållits.

  Pappersfaktura: Vid minus (-) i totalt belopp - beloppet dras på nästkommande faktura.

  E-faktura: Öppna upp din e-faktura som pdf. Vid minus (-) i totalt belopp - beloppet dras på nästkommande faktura.

  Autogiro: Tillgodobelopp kommer att utbetalas.

  Första utbetalningen för elpriskompensationen är på marsfakturan, som du ska betala i april. Det kan innebära att du inte behöver betala något i april och en eller flera månader efter det. Det beror på hur stor kompensation du är berättigad till. Läs mer om elpriskompensationen på Regeringens webbplats.

  Den förlängda elpriskompensationen som gäller för mars, kommer börja betalas ut på junifakturan som skickas ut i juli.

  Vår kundservice kan inte svara på enskilda kunders frågor om hur stor kompensation du har rätt till eller hur lång tid det tar att få utbetalt hela kompensationen.

  Ja, du får elpriskompensation per hushåll.

  Det är våra privatkunder i villor, radhus och lägenheter och som har en förbrukning över 700 kWh under december 2021, januari och februari 2022. Riksdagen har nyligen fattat beslut om en förlängning av kompensationen för hushåll i vårt elområde. Kompensationen gäller för kunder som haft en förbrukning om minst 400 kWh under mars månad. Utbetalningen för mars ske på samma sätt som övrig utbetalning.

  Cirka 4800 kunder i vårt elnät är berättigade till ersättning för december 2021 till februari 2022 och cirka 5 100 kunder är berättigade till ersättning för mars.

  Nej, du kommer att få elpriskompensationen som en kredit på din faktura under en eller flera månader till dess att vi har utbetalat det belopp som du är berättigad till.

  Affärsverkens målsättning är att den som står på anläggningen (står på fakturan för elnätsavgiften) får ersättning för den period som personen har bott i hushållet. Vi kommer att spåra den kund som flyttar mellan två av våra anläggningar, även utanför vårt elnätsområde, för att kunna betala ut kompensationen till den som bodde i hushållet vid den tidpunkt som kompensationen gäller.

  Elpriskompensationen beräknas separat för varje anläggning. Du kan alltså få ersättning för flera anläggningar så länge den individuella anläggningen haft en förbrukning över 700 kWh under någon av de berörda månaderna. Det går dock inte att addera ihop förbrukningen för flera olika anläggningar för att ta del av kompensationen.