Google Translate:

Portföljförvaltning

Rörligt pris med förvaltad prissäkring

  • Lägre snittpris över tid och lägre pristoppar.
  • Påverka din elkostnad genom medveten elkonsumtion.
  • Ditt elpris varierar från månad till månad.
  • Alltid 100 procent förnybar el.
  • Långsiktigt hållbart för miljön.

Basen för portföljen är rörligt pris och när du tecknar detta avtal med oss ser vi till att din elförbrukning blir timmätt. Det innebär att du som kund har full möjlighet att påverka utfallet och priset under alla timmar genom att förbruka elen när den är som billigast under dygnet. Utöver det finns en förvaltning där våra krafthandlare prissäkrar en del av den förväntade förbrukningen vid olika tillfällen när det bedöms som gynnsamt. Målet är att prissäkra en större del av den förväntade förbrukningen vintertid och en mindre del sommartid. Resultatet av förvaltningen fördelas ut i portföljen baserat på den faktiska förbrukningen.