Google Translate:

Utfall och prognos

Publicerad januari 2024

Hos oss får du bara el som kommer från 100 procent förnybara energikällor som sol, vind, vatten och biobränsle – helt utan CO2-utsläpp eller kärnbränsleavfall.

Elmarknaden kvartal fyra 2023

Det nordiska väderutfallet från juni och fram till oktober 2023 var nederbördsrikt och innebar en förbättring av den hydrologiska balansen, ett mått på hur mycket snö och vatten som finns tillgängligt för vattenkraftsproduktion i vattenmagasin och ute i naturen relativt normala nivåer. Årets sista kvartal visade sig bli raka motsatsen, där kallt och nederbördsfattigt väder bidrog till en försämring av den hydrologiska balansen, från ett överskott på 10 TWh till ett underskott på 10 TWh vid årsskiftet. Men även om förutsättningarna för vattenkraft försämrats under senare delen av 2023 har de nordiska spot- och terminspriserna ändå inte kommit upp till samma höga nivåer som vi såg under motsvarande period året innan. Vad är då den stora skillnaden? Jo, ett läge med bättre tillgång, samt låg efterfråga för energi och bränslen generellt i Europa. Men framför allt för att de goda europeiska gaslagernivåerna har resulterat i fallande elpriser på kontinenten och som därmed även haft en prisdämpande effekt för oss i Norden.

Hur blev Föreningsportföljens utfall för kvartal fyra 2023?

Affärsverkens elhandlare har genomgående under 2022 och 2023 haft som strategi att inom förvaltningsmodellens ramar prioritera prissäkringar i närtid och därmed till stor del avvaktat med köp längre fram i tiden. Detta har varit en gynnsam strategi då terminspriserna sedan sommaren 2022 generellt sett varit fallande och lett till sjunkande priser för portföljen. Under årets sista kvartal hade en genomsnittskund i Föreningsportföljen ett snittpris på 148 öre per kWh inklusive moms.

Hur ser framtida prognos ut?

År 2024 inleddes med kallt och högtrycksbetonat väder i Norden, vilket inledningsvis fick spot och terminspriserna att röra sig uppåt. Nu har väderprognoserna svängt över till betydligt mildare väder för Norden och Europa och samtidigt fortsätter bränslepriserna och elpriserna i Europa falla. Föreningsportföljens kunder kan enligt prognos förvänta sig ett pris på runt 140 öre per kWh under 2024 års första kvartal, samt 100 öre per kWh andra kvartalet 2024. Priserna är inklusive moms och baseras på nuvarande marknadspris.

Ett portföljavtal ska utvärderas över lång tid. Enstaka månader/perioder utfaller portföljpriserna högre än de helt rörliga priserna som till stor del är väderberoende. Över tid har alla Affärsverkens förvaltade portföljer haft utfall en bra bit under genomsnittet för de rörliga priserna.

Priser i ovan graf är inklusive moms.

Utfall och prognos september 2023

Utfall och prognos maj 2023

Utfall och prognos mars 2023

Utfall och prognos december 2022