Är du ansluten?

Sök på din adress för att se om du är ansluten till stadsnätet. Du kan annars direkt göra en intresseanmälan.

Karlskronas Stadsnät - öppet, snabbt och framtidssäkert

En anslutning till stadsnätet innebär att du enkelt kan välja bland de olika tjänsteleverantörernas stora och växande utbud av digitala tjänster inom nytta och nöje, exempelvis inom internet, telefoni och TV. Stadsnätet är utbyggt i stora delar av Karlskrona kommun och redan nu förberett för framtidens digitala och samhällskritiska tjänster.

Om Stadsnätet

Vi fick snabbt bredband

Affärsverken arbetar för högtryck med att bygga ut Karlskrona Stadsnät. Det handlar om tusentals villaägare som vill ansluta sig till det fiberoptiska nätet.

Mer information om utbyggnaden av Karlskronas Stadsnät

Jämför tjänster och priser

På vår tjänstevalsportal Karlskronaporten kan du jämföra och se priser för alla tjänster de olika tjänsteleverantörerna erbjuder; internet, TV och telefoni.

Tjänstevalsportalen Karlskronaporten

Guide till registrering på Karlskronaporten, pdf

Driftinformation

Aktuella driftstörningar

Inga aktuella driftstörningar

Planerade avbrott

Inga planerade avbrott


Felanmälan

Senast ändrad: 2014-06-10 08:44

Chatta med kundservice