Tömning av fettavskiljare

All verksamhet som bedriver någon form av livsmedelshantering ska ha en fettavskiljare installerad. En fettavskiljare måste tömmas, rengöras och fyllas på med vatten regelbundet, annars finns risk för dålig lukt och hälsorisker.

Fettavskiljare

För att förhindra utsläpp av större mängder fett (över 5mg/liter vatten) i avloppet ska en fettavskiljare normalt vara installerad i en fastighet med livsmedelshantering. Exempel på verksamheter som måste ha fettavskiljare är. Bagerier, Restauranger och andra serveringslokaler, Livsmedelsbutiker med manuell hantering

Kontakta Karlskrona kommuns VA-avdelning på 0455-30 33 80 om du har frågor eller vill ha information vad som gäller vid installation av fettavskiljare.

Pris enligt ordinarie schemalagd tömning

  Total kostnad (inklusive moms)
Tömning och hämtning 1000 kr per timme
Behandling 625 kr per m3
Kontakt kundservice

Kontakt kundservice

0455-783 75

Extra tömning av fettavskiljare

Beställning av extra tömning dagtid vardagar (utöver ordinarie schemalagd tömning)

Tömning sker inom fem arbetsdagar. En extra kostnad på 490 kronor utöver tömningskostnad enligt gällande taxa tillkommer.
Kontakt: 0455-783 75

Beställning av akuttömning dagtid vardagar (utöver ordinarie schemalagd tömning)

Tömning utförs inom 24 timmar. En extra kostnad på 1 500 kr utöver tömningskostnad enligt gällande taxa tillkommer.
Kontakt: 0455-783 75

Beställning av akuttömning efter kontorstid (utöver ordinarie schemalagd tömning)

En extra kostnad på 3 125 kr utöver tömningskostnad enligt gällande taxa tillkommer.
Kontakt: 0470-228 69

Du påverkar reningen

"För att vattnet vi använder ska kunna återanvändas utan fara för människor, djur och natur så måste vi vara rädda om det och tänka på vad vi spolar ner."

Fett i avloppet

Senast ändrad: 2016-02-01 08:35

Chatta med kundservice