Google Translate:

Om webbplatsen

Du har kommit till Affärsverkens webbplats. På vår webbplats hittar du bland annat information om de produkter och tjänster vi erbjuder, men även hur du kan komma i kontakt med oss på olika sätt.