Google Translate:

Prisvärt, bekvämt och miljövänligt

Många företagare och hyresvärdar vill erbjuda sina kunder ett bra miljöval. Genom att välja fjärrvärme bidrar du till ett mer hållbart samhälle utan att betala för mycket.

Gör en intresseanmälan och se om du kan ansluta

Steg 1: Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan så meddelar vi om din fastighet ligger inom vårt nät. Se priser och avtalsvillkor längre ner.

Se karta över vårt fjärrvärmenät

Steg 2: Förbered fastigheten

Om allt ser bra ut behöver du förbereda fastigheten, bland annat installera en fjärrvärmeväxlare. Du kan behöva ta bort din befintliga panna samt installera ett vattenburet system. Kontakta en rörfirma för hjälp och prisinformation rörande värmeväxlaren och övriga behov.

Vi kan även hjälpa till med helhetslösningen och ta fram priser på installation.

Steg 3: Gör en föranmälan

Innan installationen påbörjas görs en föranmälan. Den installatör du anlitar för arbetet fyller i anmälan, skriver under och skickar den till oss med nödvändiga bilagor.

Blankett till installatör (formulär)

Föranmälan Fjärrvärme.pdf

Allmänna bestämmelser för fjärrvärmeinstallationer.pdf

Steg 4: Kompletterande tjänster

När fjärrvärmen är installerad kan du komplettera med någon av våra tjänster. Exempelvis smart klimatstyrning för ett jämnare inomhusklimat. Du får även serviceavtal för din fjärrvärme kostnadsfritt i två år.

Företag och flerbostadshus

Lokalproducerad värme

Som företagare är det skönt att slippa bränslehantering, sotning eller problem med värmepumpar. Med fjärrvärme får du en trygg leverans och gör samtidigt ett bra miljöval. Våra förnybara bränslen är dessutom ofta billigare än el och olja.

Anslutningskostnad

Avgiften för att ansluta till fjärrvärmenätet är 825 kronor/ansluten kW inom vårt befintliga nät. För avancerade anslutningar och anslutningar utanför vårt nät kontakta vår säljare för offert.

Priser och avtalsvillkor

Fjärrvärme är ett prisvärt alternativ i jämförelse mot många andra uppvärmningssystem. Det beror på en kombination av billigt bränsle och låga servicekostnader. Dessutom är fjärrvärme ett bra miljöval.

Prismodell

Vår prismodell är baserad på verklig effekt och består av tre delar; effektpris, energipris och flödespris. Energipriset är dessutom uppdelat i säsongspriser under året. Prismodellens alla delar består endast av rörliga priskomponenter vilket ger fakturor som helt återspeglar kostnaden för den aktuella förbrukningen.

Prismodellens uppbyggnad gör det lättare för dig som kund att påverka den egna kostnaden. Vi vill att ditt företag ska kunna tjäna på att energieffektivisera och underhålla fjärrvärmeanläggningen och därmed även göra en insats för miljön.

Priser fr o m 01/01/2020 (avgifterna är exklusive moms)

Effektpris kr/kW    53,68 kr
Energipris kr/MWh 1 december till 31 mars  633 kr
Energipris kr/MWh 1 april - 31 maj, 1 oktober - 30 november  529 kr
Energipris  1 juni - 30 september  339 kr
Flödespris kr/ m3 1 september - 30 april  3,39 kr/m³

pdf.pngPrislista fjarrvarme 2020 foretag.pdf

 

Effektpris
Effektpriset baseras på högsta dygnsmedeleffekten innevarande månad. Effektvärdet multipliceras med effektpriset i kronor. Du kan själv påverka ditt effektuttag genom att aktivt arbeta med din fjärrvärmecentral och värmeanvändning för att ta ut en så jämn effekt som möjligt.

Energipris
Energipriset är uppdelad på tre säsongpriser – vinter, sommar samt vår och höst. Priset är som lägst när efterfrågan på fjärrvärme är som minst - priset är högre när efterfrågan ökar. När förbrukning och pris är som högst blir vinsten av energibesparing som störst. Energipriset multipliceras med aktuell månads förbrukning i MWh.

Flödespris
Under perioden 1 september till 30 april gäller flödespris för alla anläggningar. Hur mycket kostnaden blir, beror på hur väl fjärrvärmevattnet kyls i den egna fjärrvärmecentralen. En bra avkylning av vattnet ger ett lägre flöde och därmed en lägre kostnad.

Avtalsvillkor

Vi tillämpar branschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme i näringsverksamhet. 

Se avtalsvillkor

 

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

Frågor och svar

    Om du har ett tillsvidare pris för din fjärrvärme kan du vid årsskiftet välja att byta till prisalternativet fast pris, som då är ett avtal bundet i två år. Vi kontaktar dig 60 dagar innan avtalet går ut så att du kan göra ett nytt val av prisalternativ. Som ny kund för fjärrvärme har du två prisalternativ att välja mellan för din fjärrvärme; fast pris bundet i två år eller tillsvidare pris.