Beskrivning: En fiberkabel har blivit avgrävd i Ramdala. Felsökning pågår. Uppdatering: Felet är identifierat. Fibertekniker har påbörjat reparation och omblåsning av kablarna. Finns ingen beräknad klartid i nuläget.

Orsak: Avgrävd kabel

Google Translate:

Beskrivning: En fiberkabel har blivit avgrävd i Ramdala. Felsökning pågår. Uppdatering: Felet är identifierat. Fibertekniker har påbörjat reparation och omblåsning av kablarna. Finns ingen beräknad klartid i nuläget.

Orsak: Avgrävd kabel

Varför välja solenergi?

Solen är en förnybar energikälla och tekniken för att producera solenergi blir allt mer effektiv.

Några skäl till att välja solenergi

När du köper andelar i Karlskrona Solpark eller installerar egna solceller är några av fördelarna:

 • Sänkta elkostnader
 • Solceller har lång livslängd och ger garanterad avkastning varje år
 • Egna solceller ökar värdet på ditt hus

Varför ska jag välja solenergi hos Affärsverken?
Vi är ett starkt, lokalt bolag som värnar om hållbarhet och gör långsiktiga satsningar som gör skillnad. Förnyelsebar energi är en del av vår hållbarhetsprofil och ligger i linje med de globala hållbarhetsmålen. Vi anlägger just nu en av Sveriges största andelsägda solparker och har stor kunskap inom området.

Välj hur du vill köpa eller producera egen solenergi

Köp 100 procent solenergi

Om du inte vill ha solceller på taket, kan du ändå få el från solen i vägguttaget.

Läs mer och teckna avtal

 

Köp andelar i Karlskrona Solpark

Som andelsägares i Karlskrona Solpark får du förnybar el som en del av ditt vanliga elavtal. Solenergin dras på elräkningen.

Läs mer och beställ

Installera solceller

Med egna solceller på taket kan du producera förnybar el och sälja ditt elöverskott. Vi hjälper dig hela vägen.

Läs mer

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

Frågor och svar

  Man kan lite enkelt säga att 6 MW effekt omräknas till 6 * 1 000 soltimmar/år = 6 000 MWh energi. 6 000 MWh motsvarar 6 000 000 kWh. En normal villaförbrukning motsvarar 15 000 kWh per år. Solparkens produktion motsvarar ca 400 normal villors årsförbrukning.

  kWp står för kilowatt peak. Det är så mycket som solcellerna genererar under ideala förhållanden och så som de testas hos tillverkarna.

  kWh är ett mått på el-energi. kWh står för kilowatt i timmar. 1 kWh motsvarar energin som går åt för att en 40 W-lampa ska vara tänd i 25 timmar.

  Ja du kan äga andelar i Karlskrona Solpark oavsett vart i landet du bor. Men du måste ha Affärsverken som elhandelsleverantör.

  Platsen för Karlskrona Solpark är den gamla Gullbernadeponin i Lyckeby. Solinstrålningen i Karlskrona är bland de högsta i Sverige och därför är förutsättningarna så bra för en solpark.