Google Translate:

Varför välja solenergi?

Solen är en förnybar energikälla och tekniken för att producera solenergi blir allt mer effektiv.

Några skäl till att välja solenergi

När du köper andelar i Karlskrona Solpark eller installerar egna solceller är några av fördelarna:

 • Sänkta elkostnader
 • Solceller har lång livslängd och ger garanterad avkastning varje år
 • Egna solceller ökar värdet på ditt hus

Varför ska jag välja solenergi hos Affärsverken?
Vi är ett starkt, lokalt bolag som värnar om hållbarhet och gör långsiktiga satsningar som gör skillnad. Förnyelsebar energi är en del av vår hållbarhetsprofil och ligger i linje med de globala hållbarhetsmålen. Vi anlägger just nu en av Sveriges största andelsägda solparker och har stor kunskap inom området.

Välj hur du vill köpa eller producera egen solenergi

Köp 100 procent solenergi

Om du inte vill ha solceller på taket, kan du ändå få el från solen i vägguttaget.

Läs mer och teckna avtal

 

Köp andelar i Karlskrona Solpark

Som andelsägares i Karlskrona Solpark får du förnybar el som en del av ditt vanliga elavtal. Solenergin dras på elräkningen.

Läs mer och beställ

Installera solceller

Med egna solceller på taket kan du producera förnybar el och sälja ditt elöverskott. Vi hjälper dig hela vägen.

Läs mer

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

Frågor och svar

  Man kan lite enkelt säga att 6 MW effekt omräknas till 6 * 1 000 soltimmar/år = 6 000 MWh energi. 6 000 MWh motsvarar 6 000 000 kWh. En normal villaförbrukning motsvarar 15 000 kWh per år. Solparkens produktion motsvarar ca 400 normal villors årsförbrukning.

  En andelsägd solpark gör det möjligt för dig som inte har möjlighet att själv installera solceller på sitt tak eller fastighet att ha din egen solel. Alla med elförbrukning och som har Affärsverken som elleverantör kan köpa andelar. En privatkund eller företagskund kan köpa minsta andel om 0,1 KW vilket motsvarar ca 100 kWh i energi.

  kWp står för kilowatt Peak. Det är hur mycket energi solcellerna genererar när de fungerar som bäst, till exempel mitt på dagen en solig dag.

  kWh är ett mått på el-energi. kWh står för kilowatt i timmar. 1 kWh motsvarar energin som går åt för att en 40 W-lampa ska vara tänd i 25 timmar.

  Ja du kan köpa andelar i Karlskrona Solpark oavsett vart i landet du bor. Men du måste ha Affärsverken som elhandelsleverantör. Köp andelar här!

  Solparkens plats är Gullberna deponi i Karlskrona. Det är en utmärkt möjlighet att använda en mark som inte går att använda till något annat. Deponin har använts till avfall från hushåll, bygg- och industri, samt avfall från Lumalampan. Att kunna bygga en solpark med förnyelsebar elproduktion och göra denna plats till en positiv känsla istället. Dessutom ligger deponin perfekt placerad i Karlskrona med söderläge.

  Området är ca 14 ha idag men vi avser att bygga på ca 7,5 ha. Planen är att bygga anläggningen i olika etapper. Vårt mål är ca 6 MW, vilket motsvarar ca 400 st normalvillors årsförbrukning. Parken byggs i 10 etapper, varje etapp är 0,6 MW.

  Här hittar du mer information om platsen solparken ska byggas på.