Available in:

English

Google Translate:

Information angående covid-19

Detta gör Affärsverken i skärgårdstrafiken under pågående pandemi.

Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och tar pandemin på största allvar. Tillsammans gör vi vårt yttersta för att begränsa smittspridningen. Nu börjar säsongen och fler vill ut i skärgården men vi tvingas fortsätta att begränsa antalet platser ombord för att alla ska kunna hålla tillräckligt avstånd. Affärsverken följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd, de lokala råden på 1177 och Länsstyrelsen i Blekinges råd för att minska smittspridning.

Vi följer noggrant utvecklingen och kommer att agera och uppdatera informationen om riktlinjerna ändras.

Detta gör vi för att minska smittspridningen

 • Vår personal räknar påstigande och kan inte släppa på fler passagerare än det är möjligt för att kunna hålla avstånd ombord. Hur många beror på fartyg och väder. Om det blir fullt kan vi tvingas neka dig att gå ombord, vi kan alltså inte garantera en plats.
 • Vi sprider ut sällskapen med rekommenderat avstånd.
 • Vi har satt upp plexiglas mellan sittbänkarna.
 • Vi har satt upp dekaler ombord som uppmanar att hålla avstånd.
 • Vi hjälper till att säkerställa att avstånd hålls vid köbildning.
 • Vi torkar av och desinficerar lämpliga ytor flera gånger dagligen.
 • Vi har som alltid god hygien i kiosken och hanterar mat säkert.
 • Vi tar tillsvidare inte emot gruppbokningar.

Råd till dig som måste resa

 • Res bara med oss om du måste och bär alltid munskydd ombord.
 • Res med oss om du är helt frisk, tänk på att du inte kan ta båten om du blir sjuk ute i skärgården.
 • Visa hänsyn och håll avstånd till besättning och andra gäster ombord, samt vid köbildning vid ombord- och avstigning.
 • Tvätta händerna ofta och noga, använd handsprit.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Inta mat och dryck sittandes vid bord.

Mer information

Tack för att du hjälper oss att begränsa smittspridningen. Varmt välkommen ombord!