Available in:

English

Google Translate:

Information angående covid-19

Detta gör Affärsverken i skärgårdstrafiken för att minska smittspridningen. Trots borttagna begräsningar på grund av pandemin har vi som arrangör stort ansvar att förhålla oss till gällande begränsningsförordning.

Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och gör vi vårt yttersta för att begränsa smittspridningen. För att kunna hålla avstånd begränsar vi antalet platser ombord för att alla ska kunna hålla tillräckligt avstånd. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter till andra sällskap och alla har ansvar för att detta följs.

Ytterligare anpassningar av smittskyddsåtgärder den 15 juli – folkhalsomyndigheten.se, länk öppnas i nytt fönster

Våra åtgärder ombord och iland:

 • Vår personal räknar påstigande och kan inte släppa på fler passagerare än det är möjligt för att kunna hålla avstånd ombord. Hur många beror på fartyg och väder. Om det blir fullt kan vi tvingas neka dig att gå ombord, vi kan alltså inte garantera plats.
 • Vi har satt upp dekaler ombord som uppmanar att hålla avstånd.
 • Vi hjälper till att säkerställa att avstånd hålls vid köbildning.
 • Vi torkar av och desinficerar lämpliga ytor flera gånger dagligen.
 • Vi har som alltid god hygien i kiosken och hanterar mat säkert.
 • Vi tar tillsvidare inte emot gruppbokningar.

Råd till dig som reser:

 • Res med oss om du är helt frisk, tänk på att du inte kan ta båten om du blir sjuk ute i skärgården.
 • Visa hänsyn och håll avstånd till besättning och andra gäster ombord, samt vid köbildning vid ombord- och avstigning.
 • Tvätta händerna ofta och noga, använd handsprit.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Inta mat och dryck sittandes vid bord.

Mer information

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 – folkhalsomyndigheten.se, länk öppnas i nytt fönster

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 - folkhalsomyndigheten.se, länk öppnas i nytt fönster

Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 – folkhalsomyndigheten.se, länk öppnas i nytt fönster

Minska risken att du och andra får covid-19 – 1177.se, länk öppnas i nytt fönster

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning – lansstyrelsen.se, länk öppnas i nytt fönster

Tack för att du hjälper oss att begränsa smittspridningen. Varmt välkommen ombord!