Google Translate:

Expedition Curie har gått i hamn!

Det är måndagen den 8 juni och dags för deltagarna i Expedition Curie att presentera resultatet av Affärsverkens tio veckor långa innovationssprint. Tillsammans och rakt från hjärtat berättar deltagarna en framtidshistoria rik på metaforer, visioner och konkreta förslag. Presentationen hålls på Affärsverken inför VD Anna Wallin, samt en digital publik.  

 

Curie grafik klart.png

 

Sprintdeltagarna är väl förberedda och delar med sig av sina insikter med hjälp av helt analoga berättarverktyg. De har dukat upp ett bord med en stor karta som föreställer fiktiva hav och kontinenter. Mitt på kartan står en övertygande riddarborg som symboliserar Affärsverken. Successivt fylls kartan på med modeller och figurer, skyltar och berg, fartyg och kaptener.

Hållbara ekosystem, marin hållbarhet och hushållning av resurser
Expeditionens deltagare presenterar tre initiativ som symboliseras av tre små skepp som seglar ut mot FN:s globala hållbarhetsmål, vilka representeras av kontinenter på kartan. Först ut berättar Björn Löwenadler, Jimmy Wendin och Robert Malmgren om sitt fartyg, som sätter kursen mot hållbara ekosystem, marin hållbarhet och hushållning av resurser. Ett initiativ som handlar om hur Affärsverken skulle kunna erbjuda nya sätt att ta hand om avfall. De föreslår bland annat en ny källsorteringsboj för att underlätta hanteringen av avfall i skärgården, samt en nedbrytningsbar matlåda som alternativ till kompostpåsar. Båda dessa idéer är genomförbara första steg som pekar mot ambitiösa visioner.

Hållbara samhällen och grön energi
Nästa skepp styrs mot en kontinent med hållbara samhällen och grön energi. Besättningen består av Daniel Poopuu, Yvonne Jacobsson och Martina Hansson. Deras initiativ fokuserar på en hållbar energiförsörjning genom mikronät och energibanker. Det vill säga lokala energisystem som kan vara självförsörjande genom sol- och vindkraft i samspel med kraftfulla batterier. Det första steget är att erbjuda villakunder en termografimätning, som visar var huset läcker på energi. På så sätt hämtar Affärsverken kunskap utifrån kundens individuella behov för att i längden kunna samarbeta mot målen att sänka förbrukningstoppar och hjälpa fler att bli självförsörjande när det kommer till el. Genom att åka ut och hjälpa kunder att bättre hushålla med sin energi påbörjas resan mot att bygga ut ny infrastruktur på stor skala.

Tillväxt och sysselsättning, hälsa och välbefinnande
Lina Bergström, Therese Jacobsson och Vinitha Flydén lättar ankar och styr skutan mot en kontinent av tillväxt och sysselsättning, hälsa och välbefinnande. Denna grupp har funderat över hur vi skulle kunna reducera alla de oviktiga val som vi tvingas ta varje dag. Därför lastar de sitt initiativ med appar, bio-chip, QR-koder och AI, för att med dessa verktyg skapa större enkelhet i vardagen och minska “valtröttheten”. Ett konkret första förslag handlar om att placera QR-koder i lägenheter, så att nyinflyttade med en enkel scanning kan få direkt information om vilka tjänster som är tillgängliga från Affärsverken.

Övertygelse och engagemang
Det är tydligt att den en och en halv timme långa och välfyllda presentationen är förberedd in i minsta detalj, men det som framförallt gör intryck är deltagarnas sätt att tala. Det är övertygelsen och engagemanget i deras röster som gör att man som åhörare blir träffad och ibland till och med berörd. För det är inte så ofta man hör människor med vitt skilda arbetsuppgifter tala gemensamt om en framtid som är ljus. Det är upplyftande att få ta del av deltagarnas tydliga vilja att förverkliga initiativen. Tillsammans har de formulerat de första stegen mot innovativa resor som inte bara går att genomföra men som också har potential att göra Affärsverken relevant långt utanför sitt eget ekosystem.   

Anna Wallin som har suttit som ensam publik i rummet är märkbart överväldigad över deltagarnas insatser:

- Det här är fantastiskt, jag är oerhört imponerad över ert arbete fyllt av klokhet och analys. Er presentation har illustrerat expeditionens resultat och metodik på ett tydligt och inbjudande sätt. Jag är också imponerad över hur mycket som går att göra på kort tid och särskilt under rådande läge. Ni är från spridda verksamheter på Affärsverken och jag vet att det inte alltid har varit lätt att skapa en gruppkänsla när vi har varit tvungna att begränsa de fysiska mötena, men det märks att ni trots allt har lyckats med detta. Jag upplever att det går en röd tråd genom alla era initiativ och det är att starta i det mänskliga. Ni har inte tagit utgångspunkt från era olika verksamheter, utan era egna drivkrafter och hämtat insikter i samarbete med kunder. Detta tror jag är helt rätt! Det kommer att bli väldigt svårt att välja vilka initiativ vi ska ta vidare, för alla är olika, men lika relevanta för Affärsverken.