Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Google Translate:

Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Tillgänglighetsredogörelse för appen

Vi arbetar ständigt för att öka tillgängligheten i appen och genomför regelbundna kontroller av befintligt och nytillkommet material.

Tillgänglighet för appen Affärsverken

Affärsverken står bakom den här appen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda appen. Det här dokumentet beskriver hur appen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är appen?

Vi är medvetna om att delar av appen inte är helt tillgängliga och arbetar på att förbättra tillgängligheten. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av appen?

Om du behöver innehåll från appen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via e-post till info@affarsverken.se, eller ringa kundservice 0455-783 75 så hjälper vi dig.

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via e-post till webben@affarsverken.se eller via formuläret på denna sida så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande digital tillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om appens tillgänglighet

Den här appen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan, vi arbetar ständigt för att öka tillgängligheten i appen och genomför regelbundna kontroller av befintligt och nytillkommet material.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning om du har nedsatt rörlighet

 • Appen kan vara svår att använda med externt tangentbord.
 • Det är i vissa fall svårt att se vilket element som har tangentbordsfokus.
 • Appen går inte att använda i horisontellt läge.

Problem vid användning om du har nedsatt syn

 • Appen går att använda med uppläsande hjälpmedel men har brister som försvårar användningen markant.
 • I vissa fall när du gör något så signalerar inte appen att förändring i innehåll har skett så att ett hjälpmedel kan uppfatta det.
 • Det är i vissa fall svårt att se vilket element som har tangentbordsfokus.
 • Tabeller och diagram är inte tillgänglighetsanpassade.

Problem vid användning om du har kognitiv nedsättning

 • Vissa länkar beskriver inte exakt vart de leder.
 • Tabeller och diagram är inte tillgänglighetsanpassade.
 • På en del platser i appen förekommer ett avvikande navigations mönster.
 • Förklaringen till inputfält är placerad inne i fältet och försvinner när man börjar skriva.
 • Du loggas ut automatiskt efter 60 minuter, därefter måste du logga in på nytt.

Hur vi testat appen

Milou har gjort en oberoende granskning av appen Affärsverken.
Senaste bedömningen gjordes den 20 maj, 2021. Sidan uppdaterades senast den 8 september, 2021.

Meddelandefunktion för tillgänglighetsproblem

Rapportera brister i appens tillgänglighet