Beskrivning: Just nu finns det vissa elleverantörer som uppger att de samarbetar med oss trots att detta inte stämmer.

Kontaktperson: Har du några frågor kontakta vår kundservice på telefon 0455-783 75.

Google Translate:

Beskrivning: Just nu finns det vissa elleverantörer som uppger att de samarbetar med oss trots att detta inte stämmer.

Kontaktperson: Har du några frågor kontakta vår kundservice på telefon 0455-783 75.

Nyhet 13 december 2018

Nya priser för elnät 2019

Med dagens snabba utveckling av digitala tjänster och uppkopplade produkter är det viktigt att även elnätet uppdateras. Ett stabilt elnät är en förutsättning för att samhället ska fungera.

Affärsverken har 210 nätstationer och 1 200 km ledningar som förser 19 750 kunder med el. Vi satsar stort på smarta lösningar, solceller och innovation så att Karlskrona kan växa vidare på ett hållbart sätt.

Vi har idag en leveranssäkerhet på 99,9 %. För att elnätet även i fortsättningen ska kunna utvecklas i takt med samhällets förändringar, måste elnätet moderniseras och underhållas. Elnätsavgiften kommer därför att höjas fr.o.m. 1 januari 2019 med ca 19 kr/mån för lägenhetskunder och ca 49 kr/mån för villakunder. Större delen av prishöjningen kommer från regionnätet som vi inte kan påverka.

Elnät nya priser för 2019 finns här

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.