Beskrivning: Just nu finns det vissa elleverantörer som uppger att de samarbetar med oss trots att detta inte stämmer.

Kontaktperson: Har du några frågor kontakta vår kundservice på telefon 0455-783 75.

Google Translate:

Beskrivning: Just nu finns det vissa elleverantörer som uppger att de samarbetar med oss trots att detta inte stämmer.

Kontaktperson: Har du några frågor kontakta vår kundservice på telefon 0455-783 75.

Nyhet 12 december 2018

Nya priser för fjärrvärme 2019

Från och med 1 februari 2019 kommer priserna för fjärrvärme att höjas med 1 %, detta gäller både för villa, företag och flerbostadshus.


Fjärrvarme Prislista 2019 Villa.pdf

Fjärrvarme Prislista 2019 Företag_Flerbostadshus.pdf

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss här