Google Translate:

Innovation på Affärsverken

Vi lever i spännande tider med ny teknik, nya utmaningar och allt fler möjligheter som skapar en komplex verklighet vi på Affärsverken behöver navigera. Därför arbetar vi systematiskt med experimentation, innovation och utbildning.

Välkomna till Affärsverkens innovationsavdelning - Kompassen

Vi har skapat en “satellit” som kretsar i omloppsbana runt vår övriga organisation. Det är här, i denna något annorlunda miljö, som vi bjuder in medarbetare och allmänheten till att definiera hur vi på Affärsverken kan ta oss an de stora utmaningarna i praktiken.

Läs vår blogg!

Vi skriver ner våra rapporter från fältet på jakt efter feedback. Vi berättar om vad vi gör, men framför allt om hur och varför.

Läs bloggen här

Kartläggning av framtiden

Vi tror att om vi tillsammans ska kunna brottas med komplexa utmaningar och som organisation ha modet att göra nya saker så måste vi inkludera fler i processen. Genom att använda verktyg såsom kartor och egna brädspel kombinerar vi lekfullhet med allvar i vår process.

10X Labs

Till vår hjälp har vi framtidsförmedlarna på 10X Labs och deras verktyg "How to Map the Future" vilket hjälper oss skapa en strategisk kartläggning av framtiden.

Mer information finns på howtomapthefuture

Energitriangeln

Ett fossilfritt och hållbart Karlskrona ska byggas på en triangel av sol- och vindkraft, storskalig lagring och elektriska fordon.

Samarbete är viktigt för att lyckas!

Har du tankar kring möjliga experiment som vi skulle kunna göra tillsammans, maila oss gärna dina idéer, tankar och åsikter.

Du kan maila innovationsavdelningen Kompassen här

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}