Google Translate:

Hållbarhetsredovisning 2019

Som ett komplement till vår årsredovisning hållbarhetsredovisar vi årligen utifrån våra tre värdeord – Affärsmässighet, Omtanke och Närhet.

Globala målen för en hållbar utveckling – Agenda 2030

På global nivå har FN enats om 17 mål för hållbar utveckling till 2030, så kallade Agenda 2030. Affärsverkens verksamhet har inverkan på flera av dem och målen används som en ledstjärna i vårt hållbarhetsarbete för att lyfta blicken, samt i kommunikation om vilken skillnad vi faktiskt gör genom våra produkter och tjänster.

Enkelhet för kunden

Fossilfrihet, cirkulär ekonomi, energi­­­omställningen, digitalisering och Internet of Things (IoT) är trender och krav som vi måste ta hänsyn till och där vill Affärsverken vara med och driva utvecklingen.

Hållbar energi

Vi har idag över 200 kunder med solcellsanläggningar som även säljer sin överskottsel till Affärsverkens elhandels­kunder. Totalt gav dessa anläggningar 845 000 kWh under 2019.

Personal och arbetsmiljö

På Affärsverken ska man vara lika hel och ren in som ut från arbetsdagen, både fysiskt och psykiskt. Det är viktigt att vår personal mår bra, har en god hälsa och en sund balans mellan arbets- och privatliv.

Mot ett cirkulärt samhälle

Den totala mängden avfall till anläggningen ökar och det mesta sorteras och återvinns. Av mängden avfall som samlades in totalt under 2019 energi- och material­återvanns hela 97 procent!

Hållbarhetsrapport 2019

Här hittar du vår kompletta hållbarhetsrapport för 2019 som PDF. Tack för att du läser den digitalt istället för att skriva ut den.

Tidigare hållbarhetsrapporter

Här kan du läsa tidigare års rapporter.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}