Beskrivning: På grund av hårda vindar trafikerar Kustlinjen endast Ronneby-Karlshamn. Gäller tillsvidare.
Orsak: Hårda vindar.
Kontaktperson: Välkomna att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

Google Translate:

Beskrivning: På grund av hårda vindar trafikerar Kustlinjen endast Ronneby-Karlshamn. Gäller tillsvidare.
Orsak: Hårda vindar.
Kontaktperson: Välkomna att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

Vi som sitter i ledning och styrelse

Det är bolagets vd och ledningsgrupp som har det dagliga ansvaret för Affärsverken och våra affärsområden. Våra styrelser sköter de strategiskt, långsiktiga besluten.

Nedan hittar du namn och kontaktuppgifter till medlemmarna i vår ledningsgrupp. Längre ner finns information om medlemmarna i våra styrelser Affärsverken Karlskrona AB och dotterbolagen Affärsverken Energi AB och Affärsverken Elnät AB.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
Styrelse

Affärsverken Karlskrona AB

Rikard Jönsson (S) Ordförande
Lars-Göran Forss (M) Vice ordförande
Catharina Rosenquist (S) Ledamot
Ronnie Nilsson (SD) Ledamot
Roger Arvidsson (C), Ledamot
John Veneke (S), Ersättare
Charlotte André (M) Ersättare
Britt-Marie Havby (C), Ersättare

Styrelse

Affärsverken Energi AB

Rikard Jönsson (S) Ordförande
Lars-Göran Forss (M) Vice ordförande
Roger Arvidsson (C), Ledamot
John Veneke (S), Ersättare
Charlotte André (M), Ersättare
Catharina Rosenquist (S), Ersättare

Styrelse

Affärsverken Elnät AB

Rikard Jönsson (S) Ordförande
Lars-Göran Forss (M) Vice ordförande
Roger Arvidsson (C), Ledamot
Catharina Rosenquist (S) Ersättare
John Veneke (S), Ersättare