Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Google Translate:

Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Vi som sitter i ledning och styrelse

Det är bolagets vd och ledningsgrupp som har det dagliga ansvaret för Affärsverken och våra affärsområden. Våra styrelser sköter de strategiskt, långsiktiga besluten.

Kontaktuppgifter till ledningsgrupp och styrelse

På denna sida hittar du namn och kontaktuppgifter till medlemmarna i vår ledningsgrupp. Det finns även information om medlemmarna i våra styrelser Affärsverken Karlskrona AB och dotterbolagen Affärsverken Energi AB och Affärsverken Elnät AB.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
Styrelse

Affärsverken Karlskrona AB

Rikard Jönsson (S) Ordförande
Lars-Göran Forss (M) Vice ordförande
Catharina Rosenquist (S) Ledamot
Ronnie Nilsson (SD) Ledamot
Roger Arvidsson (C), Ledamot
John Veneke (S), Ersättare
Charlotte André (M) Ersättare
Britt-Marie Havby (C), Ersättare

Styrelse

Affärsverken Energi AB

Rikard Jönsson (S) Ordförande
Lars-Göran Forss (M) Vice ordförande
Roger Arvidsson (C), Ledamot
John Veneke (S), Ersättare
Charlotte André (M), Ersättare
Catharina Rosenquist (S), Ersättare

Styrelse

Affärsverken Elnät AB

Rikard Jönsson (S) Ordförande
Lars-Göran Forss (M) Vice ordförande
Roger Arvidsson (C), Ledamot
Catharina Rosenquist (S) Ersättare
John Veneke (S), Ersättare